Arkivju Tas-Snin

Settembru 2012 - Awwissu 2013

Pellegrinaġġ tas-Seminaristi għal Ruma fl-okkażjoni tas-Sena tal-Fidi
Tasal fi tmiemha sena oħra fis-Seminarju
Il-Kardinal Prospero Grech OSA fostna għall-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù
Gabriel Gauci ordnat Presbiteru
Il-Velja ta’ Talb għall-Ordinandi
Is-Seminaristi fuq il-programm televiżiv TvHemm
Qed joqrob it-tmiem tas-Sena Akkademika 2012-2013
Lejlet Lapsi – Notte Gozitana
Gabriel Gauci u Daniel Sultana jagħmlu l-Wegħdiet tagħhom
Il-Wirja Redemptione fis-Seminarju
Ġimgħa ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet fil-Parroċċa ta’ San Lawrenz
Ġurnata ta’ Mistrieħ f’Malta…
Daniel Sultana aċċettat bħala kandidat għall-Ordinazzjoni Djakonali
Fostna fis-Seminarju…
Gabriel Gauci u Daniel Sultana jippreżentaw it-talba tagħhom għall-Ordinazzjoni
Mysterium Ultimum
Il-Ġimgħa Mqaddsa
Il-Festa ta’ San Ġużepp u l-Papa Franġisku
Sports Day għall-Abbatini
Attivitajiet Vokazzjonali tul Żmien ir-Randan
Joseph Attard u Mario Curmi Letturi
Seminar dwar il-Konċilju Vatikan II
Servizz Ekumeniku fis-Seminarju
Żjara tal-Kardinal William Joseph Levada
L-Awgurju fil-bidu ta’ sena ġdida
Ftuħ tal-Wirja ta’ Arti Sagra fuq il-misteru tal-Milied: Incarnatione
L-Attività tal-Milied
Is-Seminarista Daniel Sultana mogħti l-Ministeru tal-Akkolitat
Il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fis-Seminarju
It-Tħabbira tal-Avvent
Tiġi fi tmiemha l-Esperjenza tagħna ta’ Fidi fl-Għasri
Bdiet l-Esperjenza ta’ Fidi ġewwa l-Għasri
Lungo Passeggio
L-Ikla ta’ San Martin
Ġimgħa Vokazzjonali fil-Parroċċa tal-Viżitazzjoni tal-Madonna, l-Għarb
Beda l-ewwel kors ta’ formazzjoni: Nerġgħu niskopru l-Konċilju Vatikan II
Preżentazzjoni tas-sit elettroniku l-ġdid tas-Seminarju
Viżta ta’ l-E.T. Mons. Enrico dal Covolo SDB, ir-Rettur tal-Università Pontifiċja tal-Lateran
Attività għall-istudenti tas-6th form
Ġimgħa Missjunarja
Seminar ta’ Formazzjoni Umana
Il-Propedewtiċi jibdew il-formazzjoni tagħhom…
Seminar dwar l-użu tal-Interactive White Boards
Tislima lil Fr Joseph Farrugia
Mons. Isqof Benjamin u Mons. Isqof Selim fis-Seminarju għall-ikel
Lura s-Seminarju wara l-waqfa tas-Sajf