LINKS

Vatikan – www.vatican.va

Djoċesi ta’ Għawdex – www.gozodiocese.org

Università ta’ San Tumas t’Akwinu (Angelicum) – www.pust.it

Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù – www.gozoseminary.com

Arċidjoċesi ta’ Malta – www.thechurchinmalta.org

Seminarju tal-Arċisqof – Malta – www.seminary.org.mt

Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi – www.zenit.org