Seminaristi

7 Sena

Rev. Mario Mercieca
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tal-Katidral tal-Assunta
Victoria, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa ta’ San Pietru u San Pawl

Nadur, Għawdex

 

 

6 Sena

Andrew Grima
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa ta’ San Lawrenz Martri
San Lawrenz, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri

Victoria, Għawdex

 

 

5 Sena

Gabriel Vella
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa ta’ San Ġużepp u l-Immakulata Kunċizzjoni
Qala, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa tal-Madonna ta’ Loretu

Għajnsielem, Għawdex

 

4 Sena – Sena Intermedjarja

Joseph Bajada
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tat-Twelid ta’ Marija
Xagħra, Għawdex

 

 

 

 

Matthew Bajada
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tal-Viżitazzjoni
Għarb, Għawdex

 

 

3 Sena

Matthew Borg
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tat-Twelid ta’ Marija
Xagħra, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor
Kerċem, Għawdex

 

 

Franklin Micallef
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor
Kerċem, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa ta’ San Ġwann il-Battista
Xewkija, Għawdex

 

 

2 Sena

Samuel Aquilina
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri
Victoria, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa ta’ Santa Margerita Martri
Ta’ Sannat, Għawdex

 

 

Matthew Attard
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa ta’ San Ġwann il-Battista
Xewkija, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa tal-Viżitazzjoni
Għarb, Għawdex

 

 

Marlon Victor Bajada
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u ta’ San Girgor
Kerċem, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Fontana, Għawdex

 

1 Sena

Anthony Joe Borg
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa tat-Twelid ta’ Marija
Xagħra, Għawdex

Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa ta’ San Lawrenz Martri
San Lawrenz, Għawdex

 

 

Fabio Cini
Parroċċa tal-Oriġni:
Parroċċa ta’ Marija Assunta
Żebbuġ, Għawdex
Parroċċa tal-Pastorali:
Parroċċa tat-Twelid ta’ Marija
Xagħra, Għawdex

 

 

Sena Propedewtika

Wallace Camilleri mill-Parroċċa ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria, li qed jagħmel xogħol pastorali fil-Parroċċa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fil-Munxar.

 

Għal aktar dettalji dwar is-Seminaristi rreferi għad-Direttorju 2019-20.