Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“oħrajn waqgħu f’art tajba u għamlu l-frott” (cfr Mk 4:8)

 

 

 

 

 

 

Aħbarijiet

Tmiem l-ewwel simestru

Nhar is-Sibt, 2 ta’ Frar, il-komunità tas-Seminarju temmet l-ewwel simestru tas-sena.  L-aħħar jum ta’ ġimagħtejn ta’ eżamijiet kien ikkaratterizzat bi studju u talb. Il-komunità kellha ħin għall-mistrieħ u attivitajiet flimkien f’Malta qabel ma kompliet bl-attivitajiet normali tas-Seminarju u b’bidla fil-korsijiet tat-tieni semestru tas-sena.
 

Mument Ekumeniku ta’ Talb

Nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Jannar 2019, saret ċelebrazzjoni ekumenika bejn il-komunità tas-Seminarju tad-Djoċesi t’Għawdex u l-kongregazzjoni Anglikana ta’ Ommna Marija u San Ġorġ…

Attività għall-Abbatini u għall-Gruppi tal-Vokazzjonijiet

Nhar is-Sibt 15ta’ Diċembru filgħodu, l-abbatini tad-djoċesi tagħna kienu mistiedna għall-attività annwali tal-abbatini li ssir fis-Seminarju.  Il-laqgħa saret fis-salatas-Seminarju. …

Ġimgħa Marjana fis-Seminarju

Fl-ewwel ġimgħa ta’ Diċembru kien hemm atmosfera ta’ ferħ fis-Seminarju minħabba ċ-ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Immakulata Konċezzjoni, il-patruna tal-Kappella…