Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“oħrajn waqgħu f’art tajba u għamlu l-frott” (cfr Mk 4:8)

 

 

 

 

 

Aħbarijiet

Tmiem is-sena formattiva 2018-2019

It-Tnejn 17 u t-Tlieta 18 ta’ Ġunju immarkaw l-aħħar jumejn ta’ formazzjoni fis-Seminarju għal din is-sena. Il-komunita kollha nġabret wara tmiem il-ġimgħa għall-aħħar laqgħat qabel nagħtu bidu għaż-żmien tas-sajf.
It-Tnejn is-superjuri u s-seminaristi nġabru f’Dar Ġużeppa Dedono f’Għajnsielem għar-Revision de Vie, fejn huma rriflettew dwar l-esperjenzi u l-frott tal-formazzjoni matul is-sena. Din il-laqgħa ntemmet bit-talba tal-għasar u l-adorazzjoni ewkaristika….

Festa Abbatini 2K19

Nhar il-Ħadd 19 ta’ Mejju, is-seminaristi t’Għawdex organizzaw “Festa Abbatini.” Din l-attività, li saret fuq iz-zuntier tas-Santwarju Ta’ Pinu, kienet miftuħa għall-abbatini kollha…

Wegħdiet marbuta mal-ordinazzjoni djakonali

Is-Sibt 18 ta’ Mejju, il-komunità tas-Seminarju bdiet il-ġurnata b’pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tul it-triq, il-komunità talbet it-talba tar-Rużarju. Mal-wasla…

Taħdita dwar ir-realtà politika fil-Gżejjer Maltin u l-irwol tal-Knisja

Nhar it-8 ta’ Mejju, il-komunità tas-Seminarju attendiet għal taħdita mill-Professur Joseph M. Pirotta dwar ir-realtà politika fil-Gżejjer Maltin u l-irwol tal-Knisja f’din id-dinamika. …