Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“oħrajn waqgħu f’art tajba u għamlu l-frott” (cfr Mk 4:8)

 

 

 

 

 

 

Aħbarijiet

Festa Abbatini 2K19

Nhar il-Ħadd 19 ta’ Mejju, is-seminaristi t’Għawdex organizzaw “Festa Abbatini.” Din l-attività, li saret fuq iz-zuntier tas-Santwarju Ta’ Pinu, kienet miftuħa għall-abbatini kollha tad-djoċesi. Fil-5.30pm l-abbatini nġabru quddiem id-daħla tas-Santwarju fejn bdew b’laqgha li kienet tikkonsisti fi dramm qasir dwar il-ħajja ta’ Don Bosco. Permezz ta’ dan id-dramm rajna kif ħafna tfal iltiema sabu lil Don Bosco bħala missierhom. Ddon Bosco uriena wkoll x’rigal tana…

Żjara fraterna ta’ grupp Irlandiżi fostna

Wara li ftit jiem ilu lqajna fostna lis-seminaristi Maltin, nhar is-Sibt 16 ta’ Marzu 2019 waslu f’pajjiżna grupp ta’ 10 seminaristi Irlandiżi mis-seminarju ta’ Maynooth. Huma qattgħu…

Nilqgħu fostna lis-seminaristi Maltin

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu ftaħna l-bibien tagħna għas-seminaristi ta’ griża oħtna, Malta. Fis-7pm inġbarna fil-kappella għall-adorazzjoni. Wara mumenti ta’ silenzju, tlabna t-talba…

Wegħdiet marbuta mal-ordinazzjoni djakonali

Is-Sibt 18 ta’ Mejju, il-komunità tas-Seminarju bdiet il-ġurnata b’pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu. Tul it-triq, il-komunità talbet it-talba tar-Rużarju. Mal-wasla…