Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“oħrajn waqgħu f’art tajba u għamlu l-frott” (cfr Mk 4:8)

 

 

 

 

 

Aħbarijiet

Il-153 Anniversarju mill-Ftuħ tas-Seminarju u Ikla ta’ Ringrazzjament lil Sr Pierantonia Muscat

Fl-4 ta’ Novembru 1866, bħal-lum 153 sena ilu s-Seminarju fetaħ għall-ewwel darba l-bibien tiegħu. Proprju llum il-Knisja tiċċelebra wkoll it-tifkira ta’ San Karlu Borromeo, wieħed mill-qaddisin riformaturi kbar ta’ żmien il-Konċilju ta’ Trentu. San Karlu huwa magħruf bħala dak li waqqaf is-seminarji għall-formazzjoni ta’ dawk li għandhom is-sejħa għas-saċerdozju.

Fis-7.00pm, Mons. Isqof Mario Grech, Amministratur Appostoliku ta’ Għawdex iċċelebra Quddiesa…

Bidu tas-Sena Propedewtika 2019

Illum, 14 ta’ Ottubru 2019, Wallace Camilleri, mill-parroċċa ta’ San Ġorġ, beda l-esperjenza tas-Sena Propedewtika. Filwaqt li nilqgħuh bil-ferħ fil-komunità tagħna nwiegħduh li nitolbu…

Bidu ta’ Sena oħra ta’ Formazzjoni fis-Seminarju

Wara waqfa twila għaż-żmien tas-sajf, il-komunità tas-Seminarju reġgħet inġabret għal sena ġdida ta’ formazzjoni. Għalkemm is-sajf huwa żmien ta’ mistrieħ, il-komunità żammet…

Tmiem is-sena formattiva 2018-2019

It-Tnejn 17 u t-Tlieta 18 ta’ Ġunju immarkaw l-aħħar jumejn ta’ formazzjoni fis-Seminarju għal din is-sena. Il-komunita kollha nġabret wara tmiem il-ġimgħa għall-aħħar laqgħat qabel…