Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“oħrajn waqgħu f’art tajba u għamlu l-frott” (cfr Mk 4:8)

 

 

 

 

 

Aħbarijiet

L-Ikla Tradizzjonali ta’ San Martin

Nhar is-Sibt, 16 ta’ Novembru 2019, ġiet organizzata l-ikla tradizzjonali ta’ San Martin, li hija l-attività prinċipali ta’ fundraising għas-Seminarju u li tiġi organizzata ta’ kull sena. Din l-ikla, li saret fis-Sala tas-Seminarju, titlob ħafna xogħol. Għalhekk, nirringrazzjaw b’mod partikulari lill-Komunità tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù li hawn fis-Seminarju. Huma, flimkien ma’ ħafna voluntiera, jorganizzaw din l-ikla. Mill-qalb nirringrazzjaw ukoll…

Il-153 Anniversarju mill-Ftuħ tas-Seminarju u Ikla ta’ Ringrazzjament lil Sr Pierantonia Muscat

Fl-4 ta’ Novembru 1866, bħal-lum 153 sena ilu s-Seminarju fetaħ għall-ewwel darba l-bibien tiegħu. Proprju llum il-Knisja tiċċelebra wkoll it-tifkira ta’ San Karlu Borromeo, wieħed…

Bidu tas-Sena Propedewtika 2019

Illum, 14 ta’ Ottubru 2019, Wallace Camilleri, mill-parroċċa ta’ San Ġorġ, beda l-esperjenza tas-Sena Propedewtika. Filwaqt li nilqgħuh bil-ferħ fil-komunità tagħna nwiegħduh li nitolbu…

Bidu ta’ Sena oħra ta’ Formazzjoni fis-Seminarju

Wara waqfa twila għaż-żmien tas-sajf, il-komunità tas-Seminarju reġgħet inġabret għal sena ġdida ta’ formazzjoni. Għalkemm is-sajf huwa żmien ta’ mistrieħ, il-komunità żammet…