Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“Niżlet f’riġlejn il-Mulej tisimgħu” (cfr Lq 10:39)

Is-silta li din is-sena qed iddawwal u takkumpanja lill-komunità tas-Seminarju hija dik taż-żjara ta’ Ġesù lill-aħwa Marta u Marija fid-dar ta’ Betanja (Lq 10:38-42). Din il-paġna tal-Vanġelu hija rappreżentata fix-xbieha li ġiet imqiegħda fil-Kappella ħalli tfakkar ta’ kuljum fis-sejħa li għandna biex nikbru fir-rabta tagħna ma’ Kristu. Infatti, f’linja mat-tradizzjoni ikonografika, ix-xbieha tgħin lil min jaraha (jew aħjar, lil min jaqraha) sabiex jidħol aktar…

Aħbarijiet

Tintemm is-Sena ta’ Formazzjoni 2017-2018

Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju s-seminaristi temmew l-eżamijiet tagħhom.  Ta’ kull sena, dan il-mument jimmarka t-tmiem tas-sena ta’ formazzjoni.  Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju s-seminaristi ngħaqdu mad-djaknu Joseph Hili f’jum l-ordinazzjoni presbiterali tiegħu fil-Katidral tal-Assunta. Is-Sibt u t-Tnejn huma kellhom xi laqgħat konklużivi u l-Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Mario Grech. Kollox ġie fi tmiemu permezz ta’ festin li għalih kienu mistiedna l-ġenituri u l-familjari…

Tiġi fi tmiemha s-Sena Akkademika 2017-2018

Id-djaknu Joseph Hili, tul ix-xahar ta’ Mejju, kellu l-eżami finali għall-Baċellerat fit-Teoloġija, mogħti mill-Università Pontifiċja ta’ San Tumas f’Ruma, li magħaha s-Seminarju…

Isiru l-wegħdiet marbuta mal-Ordinazzjoni

Il-programm tas-Sibt 19 ta’ Mejju kien xi ftit differenti minn tas-soltu.  Il-komunità sebħet kmieni sabiex tagħmel il-pellegrinaġġ annwali lejn is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu,…

MR, MRS, MX – It-teorija tal-gender

Is-Seminarju organizza seminar ta’ aġġornament lil dawk li kienu interessati jkunu jafu iktar dwar it-teorija tal-gender. Is-seminar kien jinkludi 5 sessjonijiet li saru kull nhar ta’ Ħamis…