Merħba

lill-ħbieb u lill-viżitaturi!

Huwa ta’ pjaċir għalina li naqsmu magħkom ftit informazzjoni dwar il-komunità tas-Seminarju u dwar il-programm ta’ formazzjoni bi tħejjiha għall-ħajja saċerdotali. Aktar minn sempliċi informazzjoni aħna nixtiequ naqsmu magħkom sa fejn hu possibli l-esperjenza tagħna, il-motiovazzjonijiet li wassluna hawn, l-ferħ li l-Mulej jagħtina f’li nimxu warajh, l-isfidi li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta’ kuljum, it-tama li tikkaratteriżża l-viżjoni għall-futur tal-Knisja fid-dinja tal-lum u fuq kollox l-imħabba ta’ Kristu li sejħilna u għażilna biex inkunu l-“ħbieb” tiegħu. (Ġw 15:15).

Tema tas-Sena

“Niżlet f’riġlejn il-Mulej tisimgħu” (cfr Lq 10:39)

Is-silta li din is-sena qed iddawwal u takkumpanja lill-komunità tas-Seminarju hija dik taż-żjara ta’ Ġesù lill-aħwa Marta u Marija fid-dar ta’ Betanja (Lq 10:38-42). Din il-paġna tal-Vanġelu hija rappreżentata fix-xbieha li ġiet imqiegħda fil-Kappella ħalli tfakkar ta’ kuljum fis-sejħa li għandna biex nikbru fir-rabta tagħna ma’ Kristu. Infatti, f’linja mat-tradizzjoni ikonografika, ix-xbieha tgħin lil min jaraha (jew aħjar, lil min jaqraha) sabiex jidħol aktar…

Aħbarijiet

Ir-Randan fis-Seminarju

Iż-żmien liturġiku tar-Randan, minnu nnifsu hu żmien li jitlob eżerċizzju fit-talb, fis-sawm u fil-karità.  Is-Seminarju, għal din is-sena wkoll, offra l-opportunitajiet kollha biex is-seminaristi, kemm fuq livell personali kif ukoll bħala komunità, ikunu jistgħu japprofittaw tajjeb minn dan iż-żmien.  Fil-programm żdiedu l-mumenti tat-talb, fosthom it-talba ta’ nofs il-jum, il-Via Sagra u l-Via Matris. It-Tlieta 20 ta’ Marzu saret ukoll ċelebrazzjoni penitenzjali…

L-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat fil-Parroċċa tan-Nadur

Is-seminaristi Andrew Grima (San Lawrenz), Daniel Mercieca (Rabat – Katidral) u Mario Mercieca (Rabat – Katidral) li jinsab fil-ħames sena ta’ formazzjoni, irċievew il-ministeru…

Il-komunità tas-Seminarju ta’ Malta żżur is-Seminarju ta’ Għawdex

Nhar is-Sibt 3 ta’ Marzu, is-seminaristi Maltin flimkien mal-formators tagħhom żaru s-Seminarju ta’ Għawdex.  Dan hu wieħed mill-ftit mumenti li fih is-seminaristi Maltin u Għawdxin…

Il-bidu taż-żmien qaddis tar-Randan

Mument sabiħ fis-Seminarju kien it-Tlieta 13 ta’ Frar, lejliet Ras ir-Randan, meta saret it-tħabbira tar-Randan Imqaddes.
Fil-bidu ta’ din iċ-ċelebrazzjoni li tmexxiet mir-Rettur, Dun…